ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w związku ze zgłoszeniem na Raduno

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

O jakich danych mówimy? Kto będzie administratorem Twoich danych?

Chodzi o dane osobowe, które są pozyskiwane przez organizatorów Raduno w związku z przygotowaniem imprezy i wykonaniem zobowiązania umownego wynikającego ze zgłoszenia. Przetwarzane będą imię, nazwisko, kraj zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu. Administratorem Twoich danych będzie Ewa Wanecka, zam. w Kielczy (47-126) ul. Stare Osiedle 7

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać (odwołać) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.