Poprzednie wydarzenia

Zawsze jest jakiś początek… i nasze zloty tez miały takie pierwsze spotkanie, spontaniczne w grupie zapalonych i całkowicie zakochanych w swoich psach osób, w maju 2011 roku. To pierwsze spotkanie zainicjowała Kasia Tobolska i było ono związane z treningiem psów z zakresu posłuszeństwa i obrony. Kasia poddała pomysł szkolenia.. a ja , zaoferowałam się z organizacją zaplecza i tak połączyłyśmy swoje siły na kolejne lata.

Przez pierwsze dwa lata, spotykaliśmy się raz w roku, potem treningi zaczęły odbywać się regularnie – raz w miesiącu nad jeziorem Dzierżno, a raz do roku organizowałyśmy kilkudniową imprezę. W związku z bardzo dużym zróżnicowaniem psów w rasie, postanowiłyśmy z Kasią wzbogacić program zlotów, o spotkania z wieloletnimi hodowcami, którzy wnieśli duży wkład w odtwarzanie rasy i nadali dzisiejszy kierunek jej rozwoju, a także sędziami kynologicznymi, będącymi specjalistami od oceny cc. W ten sposób w 2013 roku poza szkoleniami psów odbyło sie pierwsze POLSKIE RADUNO CANE CORSO ITALIANO, psy oceniał włoski sędzia – Massimiliano Mannucci. A w kolejnym roku Alessandro Bigozzi i Roberto Giannuli. Po roku przerwy, w 2015 roku troszeczkę przeorganizowałam pomysł spotkań i po połączeniu sił z przedstawicielami Dogów Argentyńskich, w 2016 roku powołałam do życia Polskie Dni Cane Corso i Dogo Argentino. Pod takim szyldem odbywały się imprezy w czasie których Raduna sędziowane były, kolejno przez Annę Battaglie i Cosmina Pretoriana a w zlotach, uczestniczyło coraz więcej osób, już nie tylko z Polski.

W 2016 roku udało nam się zorganizować przy okazji zlotu szkolenie z zakresu wzorca CC. Wspaniałą prelekcję, wzbogaconą filmikiem w 3D przygotował dla nas Nicola Mille. W pierwszym roku, szczegółowo omówił budowę głowy cane corso, a w kolejnym ciało i ruch.

W latach 2017 i 2018, przy okazji zlotu, jego uczestnicy mogli pobierać nauki wystawiania psów, pod okiem jednej z czołowych rosyjskich handlerek – Dashy Churakovej. W 2018 roku, po raz pierwszy spróbowaliśmy sił z innymi rasami ale idea okazała się głównie, bliska sercom właścicieli cc i dlatego obecnie jest i mam nadzieję, że będzie organizowana tylko dla tej rasy. 2018 rok, był też przełomowy dla mnie, jako organizatora – udało mi się zaszczepić ideę promowania rasy i szkoleń psów w sąsiedniej dla mnie gminie, a mianowicie w Kolonowskiem. Burmistrz Kolonowskiego, objął naszą imprezę patronatem, tym samym zapraszając do uczestnictwa w wydarzeniu mieszkańców gminy. W tym tez czasie, dołączyli do nas przedstawiciele Fundacji Cane Corso Rescue Poland wraz ze swoimi podopiecznymi, a także w przygotowania zaangażowała się miłośniczka rasy – Marta Przygodzka-Markiewicz.

Z tą silna ekipą udało nam się przygotować imprezę w której łącznie uczestniczyło ponad 200 osób i 100 psów, a w samym Raduno wzięło udział kilkanaście hodowli, oraz włascicieli cc. Łącznie ponad 74 psy zostały ocenione przez włoskiego specjalistę od rasy – Felice Pugliese.

Do organizacji zlotu w tym roku, przystąpiła już zwarta grupa zapaleńców, która poszerzyła się o kolejne osoby – Aleksandrę Rożnowską i Lidię Sobotę.
W ramach tegorocznego spotkania, udało nam się zaplanować we współpracy z zabrzańskim oddziałem ZKwP, pierwszą polską wystawę Cane Corso Italiano

Mam nadzieję, że historia zlotów Cane Corso dopiero napisała swoje pierwsze strony, że idea spotkań, treningów i nauki o rasie będzie zataczała coraz szersze kręgi, łącząc w ten sposób hodowców i miłośników rasy.

Kreśląc te kilka słów, nie jestem w stanie oddać emocji ani przeżyć osób, uczestniczących w kolejnych spotkaniach. Mam nadzieje, że te 8 lat, które już są za nami będzie stanowiło podwaliny pod klub naszej rasy a tegoroczne spotkanie, po raz kolejny wniesie wiele dobrego w rozwój rasy w Polsce. Cieszę się też, że mogę być cząstką tego jakże ważnego wydarzenia i w tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy już tworzą i będą tworzyli w przyszłości Polskie Dni Cane Corso Italiano – Ewa Wanecka